Veliku zahvalnost upućujemo svim sportskim prijateljima, koji doprinose uspesima našeg kluba, a posebno trenerima i takmičarkama !......... .........,GK "Tim"

 

REZULTATI - 2020.

8. mart - 8. Martovski Olimpik kup - Mladenovac ................................................ * Rezultati *

12. septembar - Trofej Novog Sada - međunarodno ........................................... * Rezultati *

20. septembar - Prvenstvo Srbije , B individualno - Svilajnac ............................ * Rezultati *

3. oktobar - Prvenstvo Beograda - A program ..................................................... * Rezultati *

4. oktobar - Prvenstvo Beograda - B program ..................................................... * Rezultati *

10. oktobar - Apsolutno Prvenstvo Srbije - Višeboj ............................................ * Rezultati *

11. oktobar - Apsolutno Prvenstvo Srbije - Finale .............................................. * Rezultati *

17. oktobar - Turnir Mladih Srbije - Beograd ....................................................... * Rezultati *

18. oktobar - Prvenstvo Srbije C program individualno - Beograd ...................... * Rezultati *

25. oktobar - Prvenstvo Srbije A program individualno - Beograd ...................... * Rezultati *