Takmičarke GK "Tim" - Individualni program
Marija Radojlović Jovana Jeftić Andrea Njegomir Lena Radovanović Andrea Đuričić
Nina Petrović Tina Trajković Lena Čanković Selena Marinković Anja Brnješ
Ana Ivanković Dunja Radovanović Iva Stevanović Jelena Zorica Mila Vujnović
 
Marijana Rakita Sofija Gojnić Ivona Nikitović Lara Plećević